Duurzame woninginstallaties

Het aanleggen van duurzame installaties voor uw woning is een specialiteit van Otter Installatie. Deze installaties maken gebruik van oneindige duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, bodemwarmte en energie uit lucht. Het rendement van de installaties kan oplopen tot wel 500%, omdat maar een klein deel elektriciteit nodig is om de duurzame energie om te zetten naar energie die te gebruiken is in uw woning.

Warmtepomp installaties

Om energie uit de lucht, bodem of water te halen, gebruikt Installatiebedrijf den Otter een warmtepomp.

Aanvullende energieopwekkers

Waar de lucht/water en de water/water warmtepomp vaak hoofdopwekkers van energie zijn, kan Installatiebedrijf den Otter deze installaties ook voor u combineren met aanvullende opwekkers.

Regenwatersysteem

Installatiebedrijf den Otter legt een regenwatersysteem aan wat het regenwater opvangt en vervolgens het water gereed maakt voor gebruik in uw woning.

Wat is duurzaamheid

In een duurzame wereld zijn mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht, zodat de toekomstige generaties ook nog plezier van de aarde kunnen hebben.